สถานที่สักการบูชาภูเขาไฟฟูจิ 

(Fuji-San Youhaijo)

​เดินมาจากประตูทางเข้าศาลเจ้าคาวากุจิ อะสะมะ ประมาณ 30 นาที จากที่นี่จะสามารถมองเห็นประตูทางเข้าศาลเจ้าและภูเขาไฟฟูจิ  สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติอันยิ่งใหญ่  เพื่อใช้เป็นที่สักการบูชาเทพเจ้าที่อาศัยอยู่บนภูเขาไฟฟูจิ ขอความกรุณาผู้ที่มาเยี่ยมชม หลีกเลี่ยงกระทำใดๆ ที่เป็นการหลบลู่ความเชื่อ หรือรบกวนกิจกรรมต่างๆ ของศาลเจ้า และเนื่องจากสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ส่วนบุคคล จึงมีกฎระเบียบในการถ่ายรูปและถ่ายวีดีโอ  
 

เกี่ยวกับสถานที่สักการะฟูจิ

ภูเขา ฟูจิเป็นเรื่องของการบูชาในระยะทางไกล
จำไว้ว่าคุณอยู่ในทรัพย์สินส่วนตัวของหัวหน้านักบวช
ในขณะที่รักษาความกลมกลืนกับธรรมชาติอันงดงามเราสร้างเวลาและพื้นที่ของมาซาฮิดที่อาศัยอยู่ในศาล
โปรดอย่าทำอะไรที่ขัดขวางกิจกรรมและศาสนาของศาล
มีกฎสำหรับการถ่ายภาพ ฯลฯ สำหรับที่ดินส่วนตัว

โปรด

ในขณะที่รักษาความกลมกลืนกับธรรมชาติอันงดงามเราได้สร้างพื้นที่สำหรับการสักการะบูชาเพื่อมุ่งสู่ภูเขาฟูจิ ฟูจิและเวลาอธิษฐาน

นอกจากนี้เมื่อคุณถ่ายภาพและวิดีโอให้กันและกันและทำตามกฎและมารยาท

ข้อควรระวัง

เนื่องจากเป็นสถานที่ที่เกี่ยวกับความเชื่อส่วนบุคคล กรุณาอย่ารบกวนผู้ที่มาสักการบูชา
หากต้องการจะถ่ายรูปหรือวีดีโอด้วยกล้องต้องขอใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อน
เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวาย  หากต้องการจะถ่ายรูปผู้อื่นให้ขออนุญาตก่อน  
ต้องรักษากฎระเบียบและมารยาทอย่างเคร่งครัด
 
※  ใบอนุญาตถ่ายรูปหรือวีดีโอด้วยกล้องมีราคา 500 เยน (เป็นค่าใช้จ่ายในการปริ้นท์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน  
      การดูแลสถานที่)
※ ในกรณีที่ถ่ายรูปหรือวีดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ ไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ แต่ก็ต้องรักษา
     กฎระเบียบและมารยาทอย่างเคร่งครัด
※ หากผู้ใดกระทำการใดที่เป็นการรบกวนผู้อื่น หรือทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่ดี จะถูกเจ้าหน้าที่ยึดใบอนุญาต และ
     นำตัวออกจากสถานที่
※ สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ส่วนบุคคลของผู้บริหารจัดการศาลเจ้า อาจมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบตาม
 ความเหมาะสม 

มารยาทในการถ่ายรูปหรือวีดีโอ

・ห้ามข้ามรั้วหรือเชือกที่กั้นไว้
・ห้ามเดินบนทางเดินที่ไม่มีป้ายระบุไว้
・พืช ต้นไม้ หรือดอกไม้ที่ปลูกอยู่ในสถานที่แห่งนี้ อาจได้รับผลกระทบจากเชื้อโรคหรือแมลงที่ติดอยู่บน
    พื้นรองเท้าของผู้มาสักการบูชา
・ไม่มีที่จอดรถสำหรับผู้ที่มาสักการบูชาสถานที่แห่งนี้ กรุณาจอดรถไว้ที่บริเวณศาลเจ้าคาวากุจิ อะสะมะ
    แล้วเดินมา
・หากเข้ามาในขณะที่มีการประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับเทพเจ้า กรุณาอย่าถ่ายรูป เนื่องจากเป็นการรบกวน
・ห้ามทิ้งขยะ และขอความกรุณาเก็บขยะที่ตกหล่นอยู่ แม้ไม่ใช่ของตัวเองทำหล่นก็ตาม

 

กฎระเบียบในการถ่ายรูปหรือวีดีโอ

・ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานที่นั้นอนุญาตให้ถ่ายรูปหรือวีดีโอได้หรือไม่
・ตั้งขากล้องถ่ายรูปหรือวีดีโอได้เฉพาะจุดที่กำหนดไว้เท่านั้น
・กรณีที่ถ่ายรูปโดยใช้แฟลช ระวังอย่าให้รบกวนผู้อื่น
・ห้ามรบกวนผู้อื่นโดยการยึดครองสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเป็นเวลานาน ​
・ห้ามปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมหรือทัศนียภาพเพื่อถ่ายรูปหรือวีดีโอ เช่น หักกิ่งไม้ หรืออื่นๆ
・กรณีที่ถ่ายรูปหรือวีดีโอติดผู้อื่นไปด้วย ห้ามนำรูปผู้อื่นไปใช้ ​
・เนื่องจากเป็นสถานที่ส่วนบุคคลจึงไม่สามารถออกใบอนุญาตให้นำรูปหรือวีดีโอที่ถ่ายไปใช้ได้ รูปหรือ
   วีดีโอต่างๆ ที่ถ่าย จึงไม่สามารถนำไปขายได้
・กรณีจะถ่ายรูปหรือวีดีโอเพื่อการค้า ต้องขออนุญาตล่วงหน้าก่อน
・ห้ามถ่ายภาพหรือวีดีโอด้วยโดรน (Drone)
 
※ กรณีฝ่าฝืนกฎระเบียบ อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

illustrated by Sakura